LOGOWANIE REJESTRACJA
Zamknij
Serwis www.gazeta-msp.pl wykorzystuje technologię "cookies" tzw. ciasteczka. Pliki wykorzystywane są dla celów poprawnego funkcjonowania naszego serwisu. W przypadku braku zgody na ich zapisywanie konieczna jest zmiana odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej z jakiej korzystasz.

Home >> Archiwum >> Wydanie nr 9(101)2010 >> Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy UE >>

<< Poprzedni artykułNastępny artykuł >>

http://gazeta-msp.pl/?id=dzial&dz_id=2 http://gazeta-msp.pl/gazeta_img/artykul_519b95dc19454e3fc0af5c6f0e835a66.jpg Raport miesiąca Wydanie nr 9(101)2010

Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy UE

Raport Miesiąca: Dotacje unijne dla firm

Otrzymanie dotacji z Funduszy UE jest dla firm wielkim sukcesem i ukoronowaniem wielomiesięcznej pracy nad przygotowaniem dokumentacji. To jednak dopiero początek drogi, którą należy przebyć, aby zrealizować dofinansowany projekt i rozliczyć go zgodnie z obowiązującymi zasadami.


Podstawą do wypłacenia dotacji jest umowa o dofinansowanie zawarta z instytucją przyznającą wsparcie. W przypadku krajowych programów operacyjnych jest to najczęściej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) lub Ministerstwo Gospodarki (MG). W regionach umowy podpisywane są z Marszałkiem danego województwa. Umowa o dofinansowanie określa m.in. zasady rozliczania i sprawozdawczości projektów, a ich naruszenie grozi rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Przedsiębiorcy otrzymując unijną dotację na realizację projektu często nie przykładają wystarczającej uwagi do obowiązku dokładnego rozliczenia otrzymanych środków. A prawidłowe rozliczenie warunkuje wypłatę dotacji i wypełnienie postanowień umowy o dofinansowanie. W praktyce rozliczanie wiąże się z wieloma obowiązkami narzuconymi na beneficjenta przez regulacje unijne i krajowe. Po pierwsze, każdy beneficjent, który uzyskał dofinansowanie na projekt powinien od samego początku prowadzić wyodrębnioną ewidencję wszystkich faktur i płatności, jakie będą przedstawiane do refundacji. Faktury powinny być opisane i zawierać potwierdzenie ich opłacenia. Wyodrębniona księgowość powinna być prowadzona już po złożeniu wniosku o dofinansowanie, a nie dopiero w momencie uzyskania informacji o otrzymaniu dotacji, czy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie. Beneficjenci muszą także pamiętać, że nie wszystkie wydatki projektu są wydatkami kwalifikowanymi – uprawnionymi do refundacji. Aby dany wydatek mógł być kwalifikowany musi jednocześnie spełniać kilka kryteriów:
•    być niezbędny do prawidłowej realizacji projektu,
•    zostać wskazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
•    zostać faktycznie poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków,
•    zostać zweryfikowany i zatwierdzony przez odpowiednią instytucję,
•    zostać prawidłowo udokumentowany.

Ekspert
Firma Doradcza KPMG

Bartosz Igielski 


Pełna treść artykułu dostępna jest w formie e-gazety.

Zamów Gazetę PDF koszyk

nr 9(101)2010

zamów koszyk

Komentarze Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
<< Poprzedni artykułNastępny artykuł >>
Archiwum